Simona Šintalová image
Simona
Šintalová
Univerzita Komenského V Bratislave
Slovakia