Anna Maria Böök image
Anna Maria
Böök
Karolinska Institutet
Sweden